Προϊόντα

DH-VX.25.D2 * 1000-2000 KG

2577

Οι ανυψωτήρες εμπορευματοκιβωτίων είναι εξοπλισμένοι με σύντομες στήλες και εκτεταμένους ανυψωτήρες έτσι ώστε κανένα τμήμα του μηχανισμού να μην προεξέχει κάτω

την κάτω πλευρά του αμαξώματος του οχήματος, όταν αποθηκεύεται η πλατφόρμα

στη θέση οδήγησης. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της διαμόρφωσης είναι:

  • Τα εμπορευματοκιβώτια ή τα αποσυναρμολογούμενα σώματα μπορούν να εναποτεθούν

στο έδαφος, χωρίς παρεμπόδιση ή βλάβη του ανυψωτήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλατφόρμα μπορεί να ανοίξει και να υπάρξει πρόσβαση στο εμπορευματοκιβώτιο ενώ βρίσκεται στο έδαφος.

  • Σε φορτηγά με ρυμουλκούμενο παρέχει επαρκή διάκενο μεταξύ των στηλών και της ράβδου έλξης.

Οι περισσότεροι τύποι ανυψωτικών εμπορευματοκιβωτίων ταιριάζουν σε εφαρμογές μονής πλατφόρμας, αλλά ταιριάζουν και σε εφαρμογές πολλαπλών πλατφορμών. Οι πιο συνηθισμένοι ανελκυστήρες είναι:

DH-VMC3.10.X1 * 750 -1000 KG (μονής πλατφόρμας)

  • Τηλεσκοπικοί ανελκυστήρες για μεγαλύτερη εμβέλεια
  • Πλατφόρμα αλουμινίου μήκους 1600 – 1800 mm

DH-VBC.25.D1 * 1000 -2500 KG (μονής πλατφόρμας)

  • Σύντομες στήλες και μεγάλοι ανυψωτικοί δρομείς
  • Βάθος πλατφόρμας (χάλυβα / αλουμινίου) 2000 – 2700 mm 

DH-C.30.D1 * 1000 -3000 KG (μονής πλατφόρμας)

  • Πλήρως υδραυλικός ανελκυστήρας, ο οποίος λειτουργεί με 2 ενσωματωμένους κυλίνδρους κάθετης ανύψωσης στις στήλες ανύψωσης
  • Βάθος πλατφόρμας (χάλυβα / αλουμινίου) 2000 – 2700 mm 

DH-VB.20.D3.G08 * 1000 -2000 KG (διπλής πλατφόρμας)

  • Ανελκυστήρας επάνω δοκών με μικρές κολόνες και μακριούς δρομείς ανύψωσης
  • Βάθος πλατφόρμας (χάλυβα / αλουμινίου) 2000 – 4500 mm

Κολονάτες υδραυλικές πόρτες

Μετάβαση στο περιεχόμενο 2577http://systemssa.gr/wp-content/uploads/bfi_thumb/dhollandia-1-nl302w4dap082l0mhqcqx9ktyymiihxoxrj9oytama.jpg2577